אנו כאן לעזור לכם לסיים את הסיכסוך!
 

הסכם גישור בין הצדדים והמגשרים

בתחילת הליך הגישור חותמים המגשרים והצדדים על הסכם גישור בינהם. הסכם זה נקרא גם הסכם המצוי בין בעלי דין ומגשר.

הסכם גישור זה כולל את הנושאים הבאים:

1. צדדים מתחייבים לשתף פעולה עם המגשר, לקיים את הליך הגישור בהגינות ובתום לב ולגלות מידע הדרוש כדי ליישב את הסכסוך ביניהם בדרך של הסכמה מרצון

2. צדדים מתחייבים לא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו בהליך הגישור ולא להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור

3. צדדים זכאים להיוועץ עם עורכי הדין שלהם ועם כל מי שימצאו לנכון בכל שלב של הגישור

4. צדדים מתחייבים לחתום על הסדר הגישור שהגיעו אליו, ומצהירים כי הם מבינים שדינו כדין חוזה שבית המשפט רשאי לתת לו תוקף של פסק-דין

5. צדדים מסכימים כי העובדה שהם לא הגיעו להסדר גישור או שאינם שבעי רצון מההסדר שהגיעו אליו, לא תשמש עילת תביעה נגד המגשר, וכי בכפוף לסעיף 6 להסכם זה אין המגשר אחראי לתוצאת הגישור

6. המגשר מתחייב לנהוג בתום לב כדי לסייע לצדדים להגיע ליישוב הסכסוך מתוך משא ומתן חופשי

7. המגשר מצהיר כי הוא אינו תלוי בבעל דין ואינו בעל ענין, במישרין או בעקיפין, בנושאי הגישור, וכי לא היה בינו לבין מי מצדדים קשר מקצועי או אישי קודם

8. המגשר לא יהיה מוסמך להכריע או לתת החלטה מחייבת כלשהי בנושאים שבסכסוך בין צדדים

9. הודעת המגשר על שכר טרחתו ועל ההוצאות בעין במהלך הגישור מחייבת את צדדים

10. המגשר מתחייב שהוא לא יתן בעתיד שירותים מקצועיים לבעלי דין בכל ענין הקשור לסכסוך נושא הגישור ללא הסכמת כל צדדים האחרים

11. הליך הגישור יתנהל לפי נהלים אלה
  • המגשר יקבע את המקום והמועד לכל ישיבה
  • המגשר יקבע את סדרי הגישור, ככל שלא נקבעו על פי דין
  • המגשר רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום פרוטוקול של ישיבות הגישור. מסמכים ורשימות כאמור ישמשו את המגשר בלבד, ולא יהיו פתוחים לעיון צדדים
  • המגשר יהיה רשאי להתייעץ עם מומחה ולקבל חוות דעת של מומחה. עלות המומחה תושת על הצדדים
12. המגשר רשאי להציע לצדדים פתרונות לסכסוך ולהביא בפניהם הצעות להסדר גישור


כפי שניתן לראות הסכם גישור בין הצדדים למגשרים מסדיר תנאים נוחים למגושרים. הסכם הגישור מאפשר להגיע להסכמות מבלי להסתכן ולפגוע בהליך המשפטי גם אם הצדדים לא יגיעו להסכמה בהליך הגישור.

רוצים לסיים את הסכסוך?
גישור הוא מסלול קל ללא סיבוך משפטי.
אנחנו נשכנע את הצד השני לבוא לגישור.
  • פנו אלינו
  • נבין בשיחה קצרה מה נושא הסכסוך
  • אם הצד השני לא מבין את יתרונות הגישור או ששיח איתו מלהיט את הסכסוך - אנו נוכל לפנות אליו ישירות
  • נקבע פגישת גישור ונעשה ככל הניתן לסיים את הסכסוך!
מחקרים הראו שכ 90% מבעלי דין דיווחו על שביעות רצון רבה עד רבה מאוד מתהליכי גישור!

אנא השאירו פרטים ונחזור אליכם.או שילחו אימייל