אנו כאן לעזור לכם לסיים את הסיכסוך!
 

הליך הגישור

גישור הוא תהליך מובנה שבו המגשר מסייע לצדדים בסכסוך להגיע לפתרון בהסכמה משותפת של שני הצדדים. המגשר איננו בורר והמשתתפים בגישור פעילים ישירות להשגת ההסכמה.

גישור
אינפוגרפיקה המתארת את הליך הגישור


תהליך גישור מתמקד בעיקר בצרכים/אינטרסים של הצדדים ופחות בעמדות הצדדים בסכסוך. המגשר משתמש במגוון רחב של שיטות כדי להוביל את התהליך ולסייע לצדדים למצוא את הפתרון הטוב לשביעות רצון כולם. הכלים בהם משתמש המקשר כוללים תקשורת פתוחה, שיפור השיחה והבנת רגשות הצד השני.

גישור אינו פשרה - גישור הוא הסכמה משותפת לתנאי סיום הסכסוך.

מיקום הגישור בעימותים:
משא ומתן ← גישור ← בוררות ← משפט

הליך גישור כולל בדרך כלל:
 • פגישת פתיחה שבו כל צד מציג את עמדתו
 • שאלות מגשרים להבנת הנושאים, הצרכים והעמדות
 • פגישות נפרדות לחידוד נושאים או העלאת נושאים שצד אחד אינו רוצה לחשוף בפני הצד השני אך חושב שיכול לעזור בתהליך יצירת הסכמות
 • פגישות משותפות של הצדדים לליבון נושאים ופתרונות

להליך הגישור יש מבנה, לוח זמנים ודינמיקה שחסרים במשא ומתן "רגיל". ההשתתפות בהליך גישור היא מרצון וכל צד אשר רוצה להפסיק את הגישור ולחזור להליך המשפטי יכלו לעשות זאת בכל שלב מבלי שזכויותיו יפגעו. גישורים הם כלי מצוין לפתרון סכסוכים מסחריים, יחסי עבודה, קהילה ומשפחה בין שני צדדים או יותר.

סיכסוכים המתאימים להליך גישור:
 • סיכסוך בו אחד הצדדים אינו מעוניין בקביעה תקדימית נגדו במקרה ויפסיד
 • ניהול ההליך בבית משפט אינו כדאי כלכלית
 • סכסוך בו אחד הצדדים מוכן לפעול לפנים משורת הדין
 • קיימת מערכת יחסים נמשכת בין שני הצדדים אשר צפוי שתמשך גם לאחר ההליך המשפטי או הגישור
 • עומדים אינטרסים שאינם משפטיים כגון הכרה, שלום בית והתנצלות
 • עימות בבית משפט יחריף את הסיכסוך
 • נושאי הסיכסוך מורכבים ודורשים מומחיות מקצועית מיוחדת העשויה לסייע במציאת פתרונות יצירתיים
 • סיכסוך שצפוי כי הכרעה של בית משפט לא תסיים אותו
 • נושאי הסיכסוך רגישים וקיים עניין מיוחד לבעלי הדין לבירור שלא בפני בית המשפט. לדוגמא סוד מסחרי, פטנט, עניינים אישיים וכדומה
 • סיכסוך מורכב ורב צדדי

רוצים לסיים את הסכסוך?
גישור הוא מסלול קל ללא סיבוך משפטי.
אנחנו נשכנע את הצד השני לבוא לגישור.
 • פנו אלינו
 • נבין בשיחה קצרה מה נושא הסכסוך
 • אם הצד השני לא מבין את יתרונות הגישור או ששיח איתו מלהיט את הסכסוך - אנו נוכל לפנות אליו ישירות
 • נקבע פגישת גישור ונעשה ככל הניתן לסיים את הסכסוך!
מחקרים הראו שכ 90% מבעלי דין דיווחו על שביעות רצון רבה עד רבה מאוד מתהליכי גישור!

אנא השאירו פרטים ונחזור אליכם.או שילחו אימייל