אנו כאן לעזור לכם לסיים את הסיכסוך!
 

הסדר גישור

הסדר גישור הינו ככל הסדר אחר:
  • הסדר הגישור מפרט את הסכמות הצדדים
  • ההסדר מגדיר את מועדי ביצוע ההסדר (לדוגמה ישלמו עד תאריך)
  • הצדדים חותמים על הסדר הגישור

אם הסכסוך הגיע לגישור מטעם בית המשפט אזי ניתן לתת להסדר הגישור תוקף של פסק דין אשר יתרונו בכך שאם צד מפר את ההסדר ניתן לפנות ישירות להוצאה לפועל לשם אכיפה.

דוגמה להסדר גישור:

הסדר גישור


שנערך ונחתם ביום ב

בין לבין בתיק בבית משפט ב

הואיל והצדדים זומנו לפגישת מהו'ת (מידע, היכרות ותיאום) בהתאם לפרק ד' לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע'ט-2018, לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור;

והואיל ובסיום פגישת המהו'ת הצדדים הסכימו ליישב את התובענה בהליך גישור;

והואיל ובמסגרת הגישור הגיעו הצדדים להסדר שלהלן, לסילוק מלא וסופי של כל המחלוקות, הטענות, והדרישות בקשר עם נושאי הסכסוך שביניהם;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

פרטי הסכמות הצדדים

בית המשפט הנכבד מתבקש לתת להסדר זה תוקף של פסק דין ולהורות על החזר האגרה בהתאם לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס'ז-2007, לאור זאת שהסכסוך הסתיים בהסדר גישור זה.

חתימות הצדדים:

  

חתימת קיום של המגשר


רוצים לסיים את הסכסוך?
גישור הוא מסלול קל ללא סיבוך משפטי.
אנחנו נשכנע את הצד השני לבוא לגישור.
  • פנו אלינו
  • נבין בשיחה קצרה מה נושא הסכסוך
  • אם הצד השני לא מבין את יתרונות הגישור או ששיח איתו מלהיט את הסכסוך - אנו נוכל לפנות אליו ישירות
  • נקבע פגישת גישור ונעשה ככל הניתן לסיים את הסכסוך!
מחקרים הראו שכ 90% מבעלי דין דיווחו על שביעות רצון רבה עד רבה מאוד מתהליכי גישור!

אנא השאירו פרטים ונחזור אליכם.או שילחו אימייל